Vi minnes

Vi minnes her de som har gått bort og som har vært og er endel av Vågedalens historie. Vi lyser fred over deres minne.

De som ikke er med i minnebok