Privacy Policy

Spania 2009 Offset/VPM Oldis

Bilder, tekster og informasjon

Websiden oldis.no og ellers underliggende sider, er ikke-kommersielle websider. Alle innlegg av personlig art vil bli merket med navn og/eller emailadresse, som betyr at vedkommende har godkjent innlegget. Anonymiserte innlegg er innsenders ansvar hva gjelder innhold og bildemateriell, og innsendingsinformasjon vil bli lagret.

Vinter på Skansen, Bergen - Foto: Robin Strand

Merking

Alt bildemateriell vil bli merket med fotograf/rettighetshaver etter beste evne. Bildemateriell fra Google bilder og Facebook, anses å kunne brukes, da med regler utarbeidet av Google og Facebook.

Oldis egne bilder kan brukes fritt etter godkjenning fra webmaster.

Siden som er underlagt overstående personvern og vilkår:

Oldis.no, Kopi Vågedalen og ellers andre underlagt Oldis.no tilhørende.

Ansvarlig webmaster: VP Midtun - Email: vpm@oldis.no

Bilder, videoer, bøker og tekster

Bilder, videoer, bøker og tekster blir merket som vist i eksempel under, med rettighetshavers navn.

1. På bilde, eller i teksten.
2. Under bilde, over/under tekst
3. Tekst under bilder, generert av software «Visual Light Box» for webfotoalbum
4. Eventuelt egen side med navn og eller referanser

Eksempel

Bålbygging på Laksevåg Foto: VP Midtun

Albumsoftware

Fra software fotoalbum "Ajatix", "Visual Light Box" og "Juicebox", for webfotoalbum, klikk på logo for å se mer...

eller

eller

HA EN FIN DAG HVOR DU ENN ER !

Sidene er ikke kommersiell, men vi støtter Stiftelsen Norsk Luftambulanse, klikk på logo for å gi din støtte...