Thailand

Kongeriket Thailand er et land i Sørøst-Asia. Thailand grenser mot Laos, Kambodsja og Thailandbukten (Siambukten) i øst, Malaysia i sør, og Andamanhavet og Myanmar (tidl. Burma) i vest.

Thailand har et areal på 514 000 km², hvilket gjør det til verdens 50. største land arealmessig, og befolkningsmessig ligger det på 20.-plass, med en befolkning på 65 950 500 innbyggere. Hovedstaden er Bangkok. Bangkoks fulle navn er verdens lengste bynavn og lyder som følger:

Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit

Etymologi

Ordet thai (ไทย) betyr ifølge George Coedès «fri mann», til forskjell fra de erobrede opprinnelige folkegruppene som ble gjort til livegne. Den thailandske akademikeren Jid Phumisak (จิตร ภูมิศักดิ์) skrev i 1976 at thai betyr «menneske» da hans forskning på språk i øde områder viste at folk der ofte bruke ordet thai om mennesker istedenfor det etablerte khun som thailenderne bruker.

Thailenderne refererer til landets navn i en høflig sammenheng som prathet Thai, men normalt på folkemunne som mueang Thai (thai: เมืองไทย) som i utgangspunktet betyr bystat, men som vanligvis blir brukt når man refererer til en by eller region, eksempelvis mueang Udon Thani. Mer formelt betyr Ratcha Anachak Thai (thai: ราชอาณาจักรไทย) direkte oversatt «Kongeriket Thailand». Ordet ratcha kommer fra sanskrit raja, konge.

Landets offisielle navn var Siam (สยาม) frem til 1939, og mellom 1945 og 1949. «Siam» ansees for å være et eksonym.

LES MER PÅ WIKIPEDIA


Spøkelser og Thailand

 

I disse covidtider ser vi igjen hvordan mennesker prøver å utnytte situasjonen som er oppstått i verden. Religioner, såkalte lærde og andre påberoper seg å kunne helbrede og beskytte mot Covid 19. og vi latt oss lure, igjen og igjen.

Hvorfor er vi så godtroende, hvorfor ser vi ikke at dette er kun for å berike seg selv eller organisasjonen de tilhører? Vi må slutte å være så naiv. Folk som svever i nirvana, går på vannet og deler hav med en stav, har aldri eksistert og kommer heller aldri til å eksistere. Les mer her om hva jeg mener om saken, om tro og det...

In these times of covetousness, we see again how people try to take advantage of the situation that has arisen in the world. Religions, so-called scholars and others claim to be able to heal and protect against Covid 19. and we let ourselves be fooled, again and again.

Why are we so gullible, why do we not see that this is only to enrich themselves or the organization they belong to? We must stop being so naive. People who soar in nirvana, walk on the water and share the sea with a rod, have never existed and will never exist. Read more here about what I think about the case, about faith and that ...

Spøkelser i thailandsk kultur

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Statuer av Preta ved Wat Phai Rong Wua, Suphanburi Troen på spøkelser i den thailandske kulturen er både populær og varig. I historien til Thailand, buddhistiske populære forestillinger blandet med legender av ånder eller spøkelser av lokal folklore. Disse mytene har overlevd og utviklet seg, etter å ha blitt tilpasset moderne medier, som thailandske filmer, thailandske tv-såpeserier og thailandske tegneserier. Noen av spøkelsene i den thailandske kulturen deles med nabokulturene. Krasue , for eksempel, er også en del av den kambodsjanske , Lao og malaysiske kulturen.

Noen av disse, inkludert den høye Pret, er en del av mytologien til buddhismen. Det er imidlertid andre, som Phi Dip Chin, som har kommet inn i thailandske spøkelseslærere gjennom det kinesiske samfunnet bosatt i Thailand de siste århundrene.

 Spøkelser i thailandsk kultur - https://no.abcdef.wiki/wiki/Ghosts_in_Thai_culture

Ghosts in Thai culture

From Wikipedia, den frie encyklopedi

Ghosts in Thai culture - Ghosts in Thai culture from Wikipedia, the free encyclopedia Statues of Preta by Wat Phai Rong Wua, Suphanburi The belief in ghosts in Thai culture is both popular and enduring. In the history of Thailand, Buddhist popular beliefs mixed with legends of spirits or ghosts of local folklore. These myths have survived and evolved, having been adapted to modern media, such as Thai movies, Thai TV soap operas and Thai comics. Some of the ghosts in Thai culture are shared with neighboring cultures. Krasue, for example, is also part of the Cambodian, Lao and Malaysian cultures.

Some of these, including the High Pret, are part of the mythology of Buddhism. However, there are others, such as Phi Dip Chin, who have entered Thai ghost teachers through the Chinese community living in Thailand in recent centuries.

 Ghosts in Thai culture - https://no.abcdef.wiki/wiki/Ghosts_in_Thai_culture

Krasue

En gang en vakker kvinne som ble brent i hjel, blir Krasue forbannet for å være evig sulten og setter så av gårde hver natt på jakt etter blod og kjøtt. Å leve som en normal person om dagen, om natten, løsner hodet fra kroppen til et ganske skremmende syn. Et flytende hode med innvollene dinglende under, Krasue vil spise på dyr eller avføring hvis hun ikke finner en gravid dame eller nyfødt baby, og vil tørke den blodige munnen på klær som henger utenfor - det er grunnen til at thailendere sørger for ikke å la ting ligge ute over natten.

Once a beautiful woman who was burned to death, Krasue is cursed to be forever hungry and so sets off each night in search of blood and flesh. Living as a normal person by day, by nightfall the head detaches from the body into quite the frightful sight. A floating head with viscera dangling below, Krasue will dine on animals or faces if she can’t find a pregnant lady or newborn baby, and will wipe her bloody mouth on clothes hanging outside — which is why Thais ensure not to leave things out overnight.

Phi Am

Alle som noen gang har hatt søvnlammelse, vil kanskje slutte å lese nå. Phi Am er et spøkelse som sies å sitte på brystet til mennesker mens de sover, forårsaker ubehag og til og med død. En måte å bekjempe dem på? Ta på leppestift. Phi Am angriper ikke kvinner, og de som tror på hennes eksistens setter på leppestift før de sover for å lure Phi Am til å tro at de er kvinner. Hun vil sannsynligvis se gjennom det hvis du har skjegg.

Anybody who has ever suffered from sleep paralysis may want to stop reading now. Phi Am is a ghost who is said to sit on the chests of people whilst they sleep, causing discomfort and even death. A way to combat them? Put on lipstick. Phi Am doesn’t attack women, and those who believe in her existence put on lipstick before sleeping to trick Phi Am into thinking they’re female. She’ll probably see right through it if you have a beard, though.

Phi Phong

Et illeluktende spøkelse som fremstår som en normal person på dagtid, spiser Phi Phong på ubehagelig mat som frosker, og tvinger mange til å holde seg innendørs hvis de hører lyder fra frosker i nærheten av frykt for å støte på ham. Selv om det ikke er spesielt farlig for mennesker, vil Phi Phong angripe hvis det er truet, og det er risikoen for å bli en selv hvis du ved et uhell inntar spyttet hans.

A foul-smelling ghost who appears as a normal person in the daytime, Phi Phong feeds on unpleasant foods such as frogs, forcing many to stay indoors if they hear the noises of frogs nearby for fear of bumping into him. Whilst not especially dangerous to humans, Phi Phong will attack if threatened and there’s the risk of becoming one yourself should you accidentally ingest his saliva.

Bilder hentet fra: / Image adapted from: Lampang / นครลำปาง ทันข่าว

Full av overtro

Thai kultur er brolagt med overtro og religiøs tro, som er inngrodd i det daglige. Det var samlet en gruppe på 200 medlemmer fra Sawang Foundation seg i Lampang-provinsen som en del av den årlige kinesiske spøkelsesfestivalen.

Fra skumring til midnatt holdt medlemmene en hellig pinne som ble brukt til å veilede dem til steder i nabolaget som ble antatt å være hjemsøkt av spøkelser. De brukte deretter en treskekurv for å "samle" villfarne ånder - det ble rapportert at mer enn 1000 ånder ble fanget den kvelden.

Full of superstition

Thai culture is paved with superstitions and religious beliefs, which are ingrained in daily life. A group of 200 members from Sawang Foundation got together in Lampang Province as a part of the annual Chinese Ghost Festival.

From dusk till midnight, members held a holy stick which was used to guide them to spots in the neighborhoods that were believed to be haunted by ghosts. They then used a threshing basket to “collect” stray spirits – more than 1,000 spirits were reported to be captured that night.


Husk reiseråd

Mange feriedestinasjoner endrer seg med tiden, så det er derfor viktig å følge reiseråd fra regjeringen. SE HER

Et av stedene du bør tenke deg om før du drar til, er Koh Tao i Thailand. Klikk på bilde for mer informasjon...