Kontakt Oldis

Vinter på Myking i Nord Hordland - Winter on Myking in North Hordaland Norway - Foto VPM

Oldis.no er et resultat av en alderspensjonists behov for et tidsfordriv og hobby. Håper også at sidene kan gi litt god informasjon og kanskje spore andre til interesse for egne hjemmesider.

Det meste på disse sidene, handler om de gode bildene og historiene fra fjern og nær, og ikke minst, gi andre mulighet til å få presentert sine sider, bilder og historier. Les også Privacy-Policy.

Oldis.no is a result of an old - age pensioner's need for a pastime and hobby. Also hope that the pages can provide some good information and maybe track others to interest in their own websites.

Most of these pages are about the good pictures and stories from far and near, and not least, give others the opportunity to have their pages, pictures and stories presented. Also read the Privacy Policy.

Kontaktinformasjon / Contact information

Kontakt oss via Email eller Facebook - Les også Privacy-Policy.


Oldis.no er ikke kommersiell, men støtter "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" som har en viktig funksjon i det norske samfunn. Vi anbefaler alle å ha et støttemedlemskap i NLA. Klikk på logo under.

Oldis.no is not commercial, but supports the "Norwegian Air Ambulance Foundation", which has an important function in Norwegian society. We recommend everyone to have a support membership in NLA. Click on the logo below.

HA EN FIN DAG ! - HAVE A NICE DAY !

Lila i Bang Saray Thailand - Lila in Bang Saray Thailand - Foto: VPM