Det skjer så mye rart rundt omkring i verden i dag, og da er det kanskje litt viktig at noen sier i fra. Lila sier at det er viktig å vite hva folk mener om ting og tang, og vil derfor si litt om det som virker urettferdig, det som "var på tide" og annet som går på folkemunnet.

Vi ser til stadighet hvordan folk utnytter systemet for egen berikelse, for å opprettholde sin status og sine taburetter. Vi ser eldre mennesker fryse og sulte i velferdsstaten Norge, fordi regelverkene er blitt så komplisert at selv de som skal forvalte disse, ikke klarer å enes om hva som er rett og galt.

Vi ser mobbing og trusler som serveres på de såkalte "sosiale" plattformene, uten at det er mulig å gjøre noe med det. Barn og unge tar sine egne liv i den fortvilelsen dette medfører.

Så, Lila sier, er det slik vi vil ha det i fremtiden? Kom gjerne med innlegg på siden her.

Utdrag fra Aftenposten 11.10.21

Kjæledyret ditt er ikke bærekraftig

Odd Magne Harstad Professor emeritus, NMBU og Ola Flaten Forsker, NIBIO

Lukten av morgenkaffen og lyden av subbende tøfler varsler Pus og Passopp om at det snart er mat å få. De står forventningsfulle og ser på når skålene med våtfôr og pellets endelig havner nede på kjøkkengulvet.

De spiser ivrig, lykkelig uvitende om at deres eksistens ikke er bærekraftig. Det samme gjelder også mest sannsynlig han i tøflene. For kjæledyrenes bidrag til utslipp av klimagasser er ikke med i klimadebatten.

Det er ikke kjæledyrene selv som lager klimagassene, men produksjonen av fôret de spiser. Tørrfôr utgjør det meste av fôret, og klimaavtrykket er globalt omtrent syv ganger alle klimagassutslipp i Norge. I tillegg kommer våtfôr og restemat.

Bør Passopp og Pus bli vegetarianere for å bidra til å redde verden? Nei, det gjør situasjonen bare verre. En tredjepart av dagens fôr består av avfallsprodukter fra slakteri- og kjøttindustrien. Disse har få andre anvendelsesområder.

Kjæledyrene har unngått kritisk søkelys i klimadebatten, og det mens stadig flere anskaffer seg hund eller katt. I Norge er det 600.000 hunder og 800.000 katter. I verden ca. 470 millioner hunder og 370 millioner katter.

Dagros kommer nok til å fortsette å være i søkelyset, med kuen må nå få selskap av både Passopp og Pus i debatten om klima, miljø og matsikkerhet.