«Carpe diem quam minimum credula postero»

Privacy Policy

Bilder, tekster og informasjon

Websiden oldis.no og ellers underliggende sider, er ikke-kommersielle websider. Alle innlegg av personlig art vil bli merket med navn og/eller emailadresse, som betyr at vedkommende har godkjent innlegget. Anonymiserte innlegg er innsenders ansvar hva gjelder innhold og bildemateriell, og innsendingsinformasjon vil bli lagret.

Merking

Alt bildemateriell vil bli merket med fotograf/rettighetshaver etter beste evne. Bildemateriell fra Google bilder og Facebook, anses å kunne brukes, da med regler utarbeidet av Google og Facebook.

Oldis egne bilder kan brukes fritt etter godkjenning fra webmaster.

Siden som er underlagt overstående personvern og vilkår:

Oldis.no

Ansvarlig webmaster: VP Midtun - Email: vpm@oldis.no

Bilder, videoer, bøker og tekster

Bilder, videoer, bøker og tekster blir merket som vist i eksempel under, med rettighetshavers navn.

1. På bilde, eller i teksten.

2. Under bilde, over/under tekst

3. Tekst under bilder, generert av software «Visual Light Box» for webfotoalbum

4. Eventuelt egen side med navn og eller referanser

Eksempel

Bålbygging på Laksevåg Foto: VP Midtun

Albumsoftware

Fra software fotoalbum  "Ajatix", "Visual Light Box" og "Juicebox", for webfotoalbum, klikk på logo for å se mer...

eller

eller

HA EN FIN DAG HVOR DU ENN ER !

Sidene er ikke kommersiell, men vi støtter Stiftelsen Norsk Luftambulanse, klikk på logo for å gi din støtte...