Snarveier på sidene

Til andre sider

Info om sidene

Sidene har en tilhørighet til Vestland, så innholdet er i vesentlig grad hentet derfra.  Viser også til sidenes "Privacy-Policy" i forbindelse med bruk av tekster og bilder.

Sidene er ikke kommersiell.

VI STØTTER:

Hjelpen Hovedside

19 fylker blir til 11

(Klikk her for plakat Fylkesvåpen 2020)

Regjeringen har bestemt seg for hva de elleve nye regionene skal hete. Flere av forslagene er allerede omstridt.

8. juni 2017 ble regionreformen vedtatt i Stortinget. Da ble det bestemt at landets 19 fylker skulle erstattes av elleve regioner i 2020. Nå har regjeringen også bestemt seg for hvilke navn de elleve regionene skal få.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier det har vært en grundig jobb som er gjort for å kunne bestemme navnene på de nye fylkeskommunene.

– Vi har tatt hensyn til fylkenes egne ønsker, språkrådets anbefaling og gjort våre egne vurderinger. Men her er det slik at det først og fremst er fylkenes egne ønsker som har gått igjennom.

Dette var regjeringens forslag til ny inndeling av Norge:

VESTLAND = Sogn og Fjordane + Hordaland
AGDER = Vest-Agder + Aust-Agder
VIKEN = Buskerud + Akershus + Østfold
VESTFOLD OG TELEMARK = Telemark + Vestfold
INNLANDET = Oppland + Hedmark
TROMS OG FINNMARK = Troms + Finnmark
ROGALAND
MØRE OG ROMSDAL
NORDLAND
OSLO
TRØNDELAG
– Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen 1. januar 2018.

Stortinget har vedta de nye navnene.

Byrknes i Gulen - Foto Jeblad

Fylkesnavnene som forsvinner

Ni fylkesnavn vil altså forsvinne ut av norgeskartet. Kommunal og moderniseringsministeren mener det er bare er fylkeskommunene som får nye navn, og at identiteten til folk vil være den samme.

Dette er navnene som forsvinner helt ut av norgeskartet:

Buskerud, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Vest-Agder

– Jeg tror fortsatt finnmarkinger vil komme fra Finnmark og hordalendingene komme fra Hordaland. Det blir nye navn på nye og større fylkeskommuner som vi ønsker skal bli sterkere, få nye oppgaver og bli viktige premissleverandører for de ulike landsdelene.

1. januar 2020 ble planen gjennomført.

(Klikk her for Regjeringens forslag/vedtak)

Vestland

Så er det offisielt, fra 1. januar 2020 er fylket Vestland opprettet. (Se fylkesatlas her...)

For ca 750 år siden kom lovskrifte om Landloven som dannet grunnlag for den landdeling vi ser i dag.

Bilde viser et utsnitt av miniatyrmaleri fra lovskriftet Codex Hardenbergianus, et illuminert håndskrift fra 1300-tallet, som viser kong Magnus Lagabøte som gir fra seg Landsloven 1274. Fra åpningen av landevernsbolken i Magnus Lagabøtes landslov. I Gulatingsloven innleder ordene «þat er fyst» («det er først») kapittelet om mannhelg, det vil si rettsvern mot overgrep på liv, legeme eller ære. Bokstaven þ inngår i Vestlands fylkesordførerkjede.

Les mer om Gulatingloven her...

Vestland er et fylke på Vestlandet i Norge som grenser til Rogaland i sør, Møre og Romsdal i nord, Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark fylker i øst. Det er 43 kommuner i fylket og er det femte største fylket i landet.

Kommunene i fylket utgjør sju tradisjonelle distrikter: Sunnhordland, Midhordland, Nordhordland, Hardanger og Voss, Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. (Les mer her)

Grønn vinter

Vi må vel bare krype til korset og innrømme at klimaendringer setter preg på, og vil prege fremtiden vår. Her illustrert ved en bildeserie fotografert av Robin Strand, på Hordamuseet i Bergen i januar 2020...

Se mer bilder fotografert av Robin Strand her...

Dine innlegg

Vi håper på bilder, informasjon og gode historier fra distriktene i Vestland. Vi har god plass og innlegg kan sendes inn her...

Det er inndelt i 7 distrikter.

Bergen før og nå - 1900 og 2018. Klikk for stort bilde.

Oppdretter

På Os utenfor Bergen driver Lisbeth og Arne Høgmo oppdrett av Grand Danois. Klikk på bilde for å lese mer...