Menu   Email

Dyr og Natur

Vi ser endringene som skjer i forbindelse med klimaendringer og ikke minst verdens lederes dårlige styring av miljø, mennesker og generelt livet på jorden.

Alle ser at noe må gjøres, men det blir for det meste med store ord. Vi prøver derfor å vise her hva vi er på vei til å miste og kanskje kan gjøre...

SNARVEIER PÅ SIDEN:   LIVSLÆRDOM   -   KONGERIKE NORGE   -   IUNC   -   DYR   -   DYR SOM SOVER   -   DYRENE SNAKKER   -   HUNDENS HISTORIE   -   ULV   -   NATUR   -   BLOMSTER   -   DYR 2019 GETTY   -   NATURFENOMENER

Livslærdom

Kanskje vi kan lære litt fra våre husdyr om hva vi må gjøre for å få et bra liv. iStock har kommet ut med bilder og korte tekster som tar for seg temaet: "Den beste livslærdommen vi kan få fra våre kjæledyr".

Klikk på bilde under for å lære litt om livet...

SNARVEIER PÅ SIDEN:   LIVSLÆRDOM   -   KONGERIKE NORGE   -   IUNC   -   DYR   -   DYR SOM SOVER   -   DYRENE SNAKKER   -   HUNDENS HISTORIE   -   ULV   -   NATUR   -   BLOMSTER   -   DYR 2019 GETTY   -   NATURFENOMENER

Kongerike Norge

Foto: Norkapp - Timo Oksanen  og  Verdens Ende - Visit Vestforld

Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk: Norgga gonagasriika) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy. Geografisk sett er landet langt og smalt. På den langstrakte kysten mot Nord-Atlanteren befinner Norges vidkjente fjorder seg. Kongeriket Norge omfatter i tillegg til fastlandet, Jan Mayen og Svalbard. Med disse to arktiske områdene omfatter Norge et landareal på 385 000 km2 og har et innbyggerantall på drøyt fem millioner.

Fastlands-Norge grenser i øst til Sverige, i nordøst til Finland og Russland.

Foto: Moskus på Dovre - Tor Omnes Photo  og  Villrein på Blefjell - Anders B Wiise

Norges utforming og plassering gir grunnlag for et varriert dyreliv, som moskus, villrein, ulv, isbjørn og ikke minst, dyrelivet i sjøen.

Foto: Isbjørnbinne med unger - Steve Amstrup  og  Ulv i Norge - NVF KjkoL

SNARVEIER PÅ SIDEN:   LIVSLÆRDOM   -   KONGERIKE NORGE   -   IUNC   -   DYR   -   DYR SOM SOVER   -   DYRENE SNAKKER   -   HUNDENS HISTORIE   -   ULV   -   NATUR   -   BLOMSTER   -   DYR 2019 GETTY   -   NATURFENOMENER

Verdens naturvernunion – International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) er en internasjonal organisasjon som har som formål å bevare natur og biologisk mangfold. IUCN ble grunnlagt i 1948, og har i dag 81 stater, 111 statlige forvaltningsorganer og mer enn 800 ikke-statlige organisasjoner som medlemmer. Organisasjonen har hovedkvarter i Gland i Sveits. SE HJEMMESIDE HER...

SE PÅ VERDEN HVA VI KAN MISTE, IKKE BARE LOKALT.

SNARVEIER PÅ SIDEN:   LIVSLÆRDOM   -   KONGERIKE NORGE   -   IUNC   -   DYR   -   DYR SOM SOVER   -   DYRENE SNAKKER   -   HUNDENS HISTORIE   -   ULV   -   NATUR   -   BLOMSTER   -   DYR 2019 GETTY   -   NATURFENOMENER

 Dyr

Hjort i Loddefjord August 2019

Hjort eller kronhjort (Cervus elaphus) tilhører slekten ekte hjorter (Cervus) i familien hjortedyr (Cervidae) og finnes vilt over store deler av Europa og i visse strøk av Lilleasia, Midtøsten, Asia og Nord-Afrika. Den er dessuten introdusert i Argentina, Australia og på New Zealand. Hanndyret kalles bukk og hunndyret hind eller kolle, mens avkommet kalles kalv.

Hjorten har tilpasset seg utviklingen gjennom tusener av år, og kan nå sees over alt i Norge. Her et bilde fra Loddefjord i Bergen, hvor hjorten har tilhør blandt blokkene i Lyderhorn Borettslag. Foto: Synnøve Thorstensen

SNARVEIER PÅ SIDEN:   LIVSLÆRDOM   -   KONGERIKE NORGE   -   IUNC   -   DYR   -   DYR SOM SOVER   -   DYRENE SNAKKER   -   HUNDENS HISTORIE   -   ULV   -   NATUR   -   BLOMSTER   -   NATURFENOMENER

Dyr som sover

Vi trenger vel alle en liten "høneblund" iblandt, og godt skal det være både for mennesker og dyr. GettyImages har samlet en del som vi viser her på siden. SE FOTOALBUM HER...

SNARVEIER PÅ SIDEN:   LIVSLÆRDOM   -   KONGERIKE NORGE   -   IUNC   -   DYR   -   DYR SOM SOVER   -   DYRENE SNAKKER   -   HUNDENS HISTORIE   -   ULV   -   NATUR   -   BLOMSTER   -   DYR 2019 GETTY   -   NATURFENOMENER

Dyrene "snakker"

© Fra Løvenes konge/Disney

 Dyr har kanskje ikke et språk som forstås universelt, men de har flere verbale og ikke-verbale kommunikasjonsmåter som de bruker for å få forbindelse med hverandre. Her er noen utrolige måter dyr kommuniserer med hverandre på. LES MER HER...

SNARVEIER PÅ SIDEN:   LIVSLÆRDOM   -   KONGERIKE NORGE   -   IUNC   -   DYR   -   DYR SOM SOVER   -   DYRENE SNAKKER   -   HUNDENS HISTORIE   -   ULV   -   NATUR   -   BLOMSTER   -   DYR 2019 GETTY   -   NATURFENOMENER

Hundens historie

Som et medlem av "Canis" slekten, stammer hunden på sin evolusjonære forfar ulven, og ble tammet av mennesker og senere oppdrettet for en rekke bruksområder. Tidlige historiske indikasjoner på tamme hunder inkluderer arkeologiske bevis på en eldre mann begravet sammen med en ung valp i Nord-Israel, som dateres rundt 12 000 f.Kr. LES MER HER...

SNARVEIER PÅ SIDEN:   LIVSLÆRDOM   -   KONGERIKE NORGE   -   IUNC   -   DYR   -   DYR SOM SOVER   -   DYRENE SNAKKER   -   HUNDENS HISTORIE   -   ULV   -   NATUR   -   BLOMSTER   -   DYR 2019 GETTY   -   NATURFENOMENER

Ulv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ulv eller gråulv (Canis lupus) er et stort rovpattedyr (Carnivora) i hundefamilien (Canidae). Arten omtales også som holarktisk ulv, spesielt i vitenskapelig sammenheng, fordi den utelukkende er knyttet til den holarktiske faunasonen. Ulv tilhører hundeslekten (Canis) og regnes i dag som et artskompleks, som består av flere distinkte klader og kryptiske arter, der forholdet til selve arten ikke regnes som endelig avklart. Dette gjelder blant annet forholdet mellom ulv, tamhund (C. familiaris) og dingo (C. dingo), som alle har et felles opphav, men kan nedstamme fra ulike linjer (hvorav én eller flere kan vært utdødd). Dette kan også gjelde noen underarter. Ulv regnes med blant Europas fem store, som dessuten inkluderer brunbjørn, gaupe, jerv og visent.

I norsk tale er «ulv» et uttrykk som omfatter all ulv, men i de fleste tilfeller sikter man til den underarten som lever i Skandinavia - nominatformen. I virkeligheten er betydningen av begrepet «ulv» langt mer komplisert og omfattende. I Norge kalles også ulven for varg, gråbein og skrubb, litt etter hvor man bor, hvilken dialekt man snakker, og hvor gammel man er.

Normalt blir ulv cirka 70–80 cm høye og rundt 30–50 kg tunge, men det finnes også underarter som er både større og mindre. Den norske underarten har en gjennomsnittsvekt på cirka 40 kg som voksen. Tispene oppnår normalt 87–98 % av hannens kroppslengde og veier omkring 80–85 % av hannene. I vill tilstand lever ulven i cirka 4–8 år (3–4 i Norge), men i fangenskap kan den bli nærmere 16 år gammel.

Norges nasjonale bestandsmål for ulv er tre årlige valpekull innenfor forvaltningsområdet. I 2010 ble det for første gang etter at bestandsmålet ble fastsatt, registrert valpekull i tre helnorske revir. Bestandsmålet ble også nådd i 2011. Vinteren 2011/2012 ble det registrert 28–32 ulver med helnorsk tilhold, og 28–32 ulver i grenseområdet mellom Norge og Sverige. Vinteren 2012/2013 ble den skandinaviske bestanden anslått til cirka 400 dyr, hvorav 30 helnorske, 50 grenseulver og 320 helsvenske ulver.

Fra Norge er det kjent to helnorske familiegrupper; den såkalte «Julussaflokken» (øst for Rena) og «Kynnaflokken» (øst for Elverum), begge i Hedmark. Lenger sør finnes dessuten «Gräsmarkflokken» (på grensen mellom Norge og Sverige) og «Dals-Ed-Haldenflokken» (på grensen mellom Norge og Sverige, sørøst av Halden). I tillegg finnes «Juvbergetreviret» (et revirhevdende ulvepar øst for Kynnaflokken, på grensen mellom Norge og Sverige), «Rotnareviret» (et revirhevdende ulvepar på grensen mellom Norge og Sverige, sør for Juvbergetreviret), og «Rømskog-Djurskogreviret» (et revirhevdende ulvepar på grensen mellom Norge og Sverige, sør for Gräsmarkflokken). Det er dessuten mulig at dyr fra «Nyskogaflokken» (i Sverige, øst for Rotnareviret) krysser over grensen til Norge. Det antydes dessuten en skandinavisk tilvekst på 18–22 valpekull i løpet av 2007.

Les alt her: https://no.wikipedia.org/wiki/Ulv

SE ULVEVIDEO HER: ULVENS GODE NABOER (Skoleoppgave naturbruk NRK)

SNARVEIER PÅ SIDEN:   LIVSLÆRDOM   -   KONGERIKE NORGE   -   IUNC   -   DYR   -   DYR SOM SOVER   -   DYRENE SNAKKER   -   HUNDENS HISTORIE   -   ULV   -   NATUR   -   BLOMSTER   -   DYR 2019 GETTY   -   NATURFENOMENER

Natur

Med natur menes noe som ikke er skapt av mennesker. Det kan bli brukt som motsetning til kultur. Ordet kommer fra latin natura, som betyr 'fødsel'. Det ble opprinnelig brukt om egenskapene som var medfødt i hver en person eller nedfelt i hver en ting, men i dag blir begrepet natur helst brukt om den utemmede verden rundt oss.

De voldsomme kreftene som styrer jord og hav, liv og klima, blir gjerne kalt for naturkrefter. I mange samfunn har en fryktet disse kreftene og sett på dem som ondskapsfulle eller likegyldige. Først i nyere tid, med den romantiske kulturretningen, tok en til å akte og elske naturen.

Nå vet vi at det er naturen som danner grunnlaget for menneske og alt levendes eksistens. Nå er det vi og utviklingen som truer det hele.

I det siste har miljøet blitt tema i hele verden, så det er bare å håpe at de som styrer ser alvoret i situasjonen.

Mye kan sies om naturen og en verden i endring. Se hva vi kan miste. Klikk på bilde over...

SNARVEIER PÅ SIDEN:   LIVSLÆRDOM   -   KONGERIKE NORGE   -   IUNC   -   DYR   -   DYR SOM SOVER   -   DYRENE SNAKKER   -   HUNDENS HISTORIE   -   ULV   -   NATUR   -   BLOMSTER   -   DYR 2019 GETTY   -   NATURFENOMENER

Blomster

Vi ser ofte blomster på litt avstand og blendes av hvor vakre de er. Her har vi samlet litt nærbilder av noen i et fotoalbum. I tillegg også et album med noen av min kones blomster. Klikk på bildene for å se album.

Min kones blomster

Min kone har en litt over gjennomsnittet interesse for hagearbeid og blomster. Når vi da bor i Thailand, er også værforholdene gunstigere enn i Norge for en slik hobby. Vakkert er det i allefall.

SNARVEIER PÅ SIDEN:   LIVSLÆRDOM   -   KONGERIKE NORGE   -   IUNC   -   DYR   -   DYR SOM SOVER   -   DYRENE SNAKKER   -   HUNDENS HISTORIE   -   ULV   -   NATUR   -   BLOMSTER   -   DYR 2019 GETTY   -   NATURFENOMENER

Tilbakeblikk 2019

Årets beste dyrebilder fra Getty Images.

Klikk på bilde under for å se album...

We are passionate about prints. Getty Images Gallery was founded in 1998. We are the only gallery with complete access to the Getty Images Archive, which at 80 million photographs and growing, is the world’s largest commercial collection. Our relationships with Getty Images photojournalists and creative contributors means we can deliver impactful contemporary works alongside vintage classics. Browse our curated sets, or take advantage of our consultation service to find new and unique images. Our dedicated international team combines custom curation, responsive sales, an in-house darkroom and bespoke production services in a distinct package.

https://www.gettyimagesgallery.com/

SNARVEIER PÅ SIDEN:   LIVSLÆRDOM   -   KONGERIKE NORGE   -   IUNC   -   DYR   -   DYR SOM SOVER   -   DYRENE SNAKKER   -   HUNDENS HISTORIE   -   ULV   -   NATUR   -   BLOMSTER   -   DYR 2019 GETTY   -   NATURFENOMENER

Naturfenomener

Fra flerfargede fjell til gjennomsiktige vinterkirsebær - planeten vår er full av eksepsjonelle og bisarre fenomener.

Vi har samlet sammen 20 av naturens underverker.

Regnbue-eukalyptus

Eucalyptus deglupta, bedre kjent som regnbue-eukalyptus eller regnbuegummi, er den eneste eukalyptusarten som finnes naturlig i New Britain, New Guinea, Seram, Sulawesi og Mindanao. Når den ytre barken felles av, kommer den indre grønne barken til syne, som deretter blir lilla, oransje og rødbrun.

Reflekterende saltsletter

Bolivias Salar de Uyuni er verdens største saltslette med sine 10 582 kvadratkilometer. Saltsletter er enorme områder av land dekket med salt og andre mineraler som skinner sterkt under solen. Salar de Uyuni ligger i nærheten av Andesfjellene 3 655 meter over havet, og er en populær turistattraksjon i Bolivia.

Likblomst

Dette er en av verdens største og sjeldneste tropiske blomstrende planter, og den vokser kun i regnskogen i Sumatra, Indonesia. Blomsten avgir en sterk lukt som ligner råttent kjøtt.

Hvit påfugl

Denne majestetiske skapningen finnes hovedsakelig på gressmarkene i Australia og India. Den er ikke albino, men den hvite fargen skyldes en genetisk mutasjon kalt leucisme, som resulterer i fravær av pigment.

Kinesisk lykt

Denne finnes i Kina, Japan og Sør-Europa, og blomsten på Physalis alkekengi - bedre kjent som kinesisk lykt - tørker ut om våren. Når det ytre laget tørker blir den knallrøde frukten inni synlig.

Blodfoss

Dette rødlige fossefallet på kanten av Taylor-breen i Victoria Land, Øst-Antarktis, er et syn som ingen andre. Forskere trodde opprinnelig den røde fargen skyldtes en form for alger, men fant senere ut at den skyldes store mengder salt og jern.

Påfugl-edderkopp

Maratus volans, bedre kjent som påfugl-edderkopp, tilhører den hoppende edderkoppfamilien og finnes i bestemte deler av Australia og Kina. Denne spektakulære skapningen er vanligvis veldig liten, ikke større enn en fingernegl, og har forskjellige fargenyanser.

Bølgen, Arizona, USA

Denne unike sandsteinsformasjonen ved Coyote Buttes i Paria Canyon-Vermilion Cliffs Wilderness er kjent blant turgåere og fotografer på grunn av sine flotte farger og svingende mønster.

Albino-knølhval

Denne albino-knølhvalen ble først sett i 1991 og lever langs østkysten av Australia. Den kalles Migaloo - urfolkets ord for "white fella" - og er en hannhval. Den har vist tegn på kreft som følge av fravær av hudpigmenter. Det er strenge regler for hvor nære man får komme hvalen.

Linseformede skyer

Disse stasjonære skyene dannes i store høyder og ser ut som UFO-er.

Lilla mais

Lilla mais er en type flintmais som dyrkes i Andesregionen i Sør-Amerika og som oftest finnes i Bolivia, Ecuador og Peru. Maiskornene brukes ofte til å farge mat og drikke.

Undervannsskog

Skogen er en del av den 400 meter lange innsjøen Kaindy i Kazakhstans del av Tian Shan-fjellene, 129 kilometer fra byen Almaty. Det er faktisk en senket skog som ble dannet etter et enormt kalkskred etter et jordskjelv i 1911.

Selvlysende sopp

Denne soppen finnes over hele Nord-Amerika, Asia, Australia og Europa. Den vokser vanligvis i klynger på døde stubber eller ved.

Regnbuefjell

Zhangye Danxia National Geological Park i Kina dekker et område på 510 kvadratkilometer, og er kjent for sine fargerike fjellformasjoner i blått, rødt, grønt, gult og oransje. De er dannet naturlig gjennom erosjon, oksidasjon og tektonisk plateaktivitet.

"Shimmering shores"

Vaadhoo-breddene på Maldivene, ofte referert til som "himmelen på jorden", består av spektakulære glødende bølger. De knallblå glitrende lysene skyldes marine mikrober kjent som planteplankton.

Rosa innsjø

Lake Hillier i Australia, med sin karakteristiske jordbær-milkshake-farge, fascinerer både lokalbefolkningen og turister. Selv om årsaken bak denne unike fargen er ukjent, mener forskere at det kan skyldes mikroalger kalt dunaliella salina.

Frosne bølger

Disse bølgene i Antarktis dannes når isen komprimeres og luftbobler blir presset ut.

Vulkan-lyn

Dette fenomenet er også kjent som "skittent tordenvær", og er vulkanutbrudd ledsaget av lynnedslag. Under utbruddet kolliderer bergfragmenter, aske og andre vulkanpartikler med hverandre og genererer en betydelig mengde elektriske ladninger som fører til lyn. De kan bli funnet på Sakurajima (Cherry Island) i Japan, Augustinus-fjellet i Alaska, USA, Eyjafjallajökull-fjellet på Island og Etna-fjellet på Sicilia, Italia.

Frosne luftbobler

Dette sjeldne fenomenet kan sees ved Abraham Lake, som er en kunstig innsjø ved North Saskatchewan River i vestlige Alberta, Canada. Innsjøen ble dannet i 1972 på grunn av byggingen av Bighorn-dammen. Den er kjent for sine frosne luftbobler under vann, som faktisk er frosne metanlommer som frigjøres når planter og dyr brytes ned i sjøen.

Albino-alligator

En genetisk mutasjon i disse alligatorene gjør dem hvite. De er ganske sjeldne og finnes i Kina og USA.

Naturen er altså utrolig, men dessverre ødelegger vi mye på grunn av forurensning. Her er noen ting du kan gjøre for å bevare miljøet.

SNARVEIER PÅ SIDEN:   LIVSLÆRDOM   -   KONGERIKE NORGE   -   IUNC   -   DYR   -   DYR SOM SOVER   -   DYRENE SNAKKER   -   HUNDENS HISTORIE   -   ULV   -   NATUR   -   BLOMSTER   -   DYR 2019 GETTY   -   NATURFENOMENER